Aylıq Arxiv: Dekabr 2018

WhatsApp Image 2018-12-21 at 16.06.32 (1)

AÇIQ DƏRS

21.12.2018-ci il tarixdə “Leksika və ölkəşünaslıq” kafedrasının müəllimi İsayeva Kəmalə Ramiz qızının İngilis dili ixtisası I kursunda(rus bölməsi) Xarici dildə oxu və nitq fənnindən “Hündür ağaclar altında” mövzusu üzrə açıq dərsi olmuşdur.

Davamı

WhatsApp Image 2018-12-21 at 16.06.05 (1)

AÇIQ DƏRS

21.12.2018-ci il tarixdə “Fransız dili” kafedrasının müəllimi B/m. Alloahverdiyeva Roma Vəli qızının Fransız dili müəllimliyi ixtisası II kursunda Qrammatika fənnindən “Bitməmiş keçmiş zaman” mövzusu üzrə açıq dərsi olmuşdur.

Davamı

WhatsApp Image 2018-12-20 at 17.33.48 (1)

ELMİ ŞURA-20.12.2018

GƏNCƏ   DÖVLƏT   UNİVERSİTETİ XARİCİ   DİLLƏR  FAKÜLTƏSİ  ELMİ ŞURASİNİN 2018/2019 TƏDRİS İLİNƏ AİD 04    SAYLİ   İCLAS PROTOKOLU 20.12.2018-ci il saat 1400 Gündəlik məsələlər Payız imtahan sessiyasına hazırlıq Tədris ili üçün elmi-tədqiqat işlərinin AAK tələblərinə uyğunlaşdırılması Leksika və ölkəşünaslıq və Rus dili kafedralarında tədris-metodiki və elmi məqalələrin yazılması vəziyyəti (Tomsan Rocers jurnalları) İlkin xarici dilin öyrənilməsi vəziyyəti […]

Davamı

WhatsApp Image 2018-12-20 at 17.35.02

AÇIQ DƏRS

20.12.2018-ci il tarixdə “Fransız dili” kafedrasının müəllimi B/m. Orucova Ruqiyyə Namizəd qızının Fransız dili müəllimliyi ixtisası I kursunda Qrammatika fənnindən “Qayıdış əvəzlikləri” mövzusu üzrə açıq dərsi olmuşdur.

Davamı

WhatsApp Image 2018-12-19 at 18.24.53

AÇIQ DƏRS

19.12.2018-ci il tarixdə “Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi”kafedrasının müəllimi Cəlilova Türkan Müzadil qızının İngilis dili müəllimliyi ixtisası II-1 kurslarda İngilis dilinin qrammatikası və tədrisi fənnindən “cümlənin sonunda gələn müəllif sözlərin melodiyası” mövzusu üzrə açıq dərsi olmuşdur.

Davamı

WhatsApp Image 2018-12-18 at 16.26.07

AÇIQ DƏRS

18.12.2018-ci il tarixdə “Alman dili”kafedrasının müəllimi B/m. Kərimova Vüsalə Ədalət qızının Alman dili müəllimliyi ixtisası I kurslarda  Qrammatika fənnindən “İsimlərin cəminin düzəldilməsi” mövzusu üzrə açıq dərsi olmuşdur.  

Davamı

WhatsApp Image 2018-12-14 at 16.05.31

AÇIQ DƏRS

15.12.2018-ci il tarixdə Rus dili kafedrasının müəllimi Dos. Ələkbərova Kubra İsmayıl qızının Rus dili ixtisası III kurslarda Ölkəşünaslıq fənnindən “Государственный символы России. Религия ” mövzusu üzrə açıq dərsi olmuşdur.

Davamı

WhatsApp Image 2018-12-12 at 15.11.31

AÇIQ DƏRS

12.12.2018-ci il tarixdə “Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi”kafedrasının müəllimi B/m. Hacıyeva Səbinə Mübariz qızının İngilis dili müəllimliyi ixtisası II2 kurslarda İngilis dilinin qrammatikası fənnindən “İngilis dilində söz sırası” mövzusu üzrə açıq dərsi olmuşdur.

Davamı

038

Ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatından 15 il ötür

Heydər Əlirza oğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1939-cu ildə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) memarlıq fakültəsində təhsil alıb.   Təhlükəsizlik orqanları sistemində çalışan Heydər Əliyev 1964-cü ildən Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin müavini, 1967-ci ildən isə sədri […]

Davamı