Gündəlik Arxiv: 19 İyun 2019

?

Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasının müəlllimlərinin uğurları silsiləsindən…

Qrammatika və ingilis dilinin tədisi kafedrasının əməkdaşları f.f.d. Aygün Talıbovanın “Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbi-tənqidi ədəbi proses kontekstində” və f.f.d. Elnarə Abdullayevanın “Müasir dövrdə Azərbaycan ədəbiyyatının ingilis dilinə tərcüməsi və ingilisdilli ədəbiyyatşünaslıqda tədqiq tarixi” adlı monoqrafiyaları çap olunmuşdr. Hər iki monoqrafiyanın elmi redaktoru dos.M.Rəhimovdur.

Davamı