Açıq dərs

25.10.2016-cı  il  tarixdə  “Qrammatika  və  ingilis  dilinin  tədrisi”  kafedrasının  müdiri  dos.Mehdi  Rəhimovun  “Semantika. Mənanın  öyrənilməsi”

mövzusunda   III123 kurs  ingilis  dili  müəllimliyi ixtisasının tələbələri üçün açıq dərsi  keçirilmişdir. Açıq  dərsdə  fakültə  dekanı  dos. Ə.Əsgərov, dekan  müavini b/m. Məleykə  Aslanova, “Leksika və  ölkəşünaslıq”  kafedrasının  müdiri dos.S.Kazımova, “Alman  dili”  kafedrasının  müdiri E.Atakişiyev, kafedranın əməkdaşları  b.\m.  A.Talıbova, K.Əliyeva iştirak etmişlər.

  • ?