Açıq dərs

     25.10.2016-ci il tarixdə Leksika və Ölkəşünaslıq fakültəsinin müəllimi Rüstəmova Müjgan Rüstəm qızının İngilis dilində oxu və nitq fənnindən İngilis dili müəllimliyi IV kurslara “Going Global “mövzusunda açıq dərsi keçirildi..

         Açıq dərsdə:Fakültə dekanı-dos.Ə.Əsgərov, kafedranin müdiri dos.S.Kazımova, baş müəllim M.Orucov, dos.A.Həmidov və kafedranın digər müəllimləri iştirak etdilər.

 

  • ?