Açıq dərs

           28.10.2016-cı il tarixdə Alman dili kafedrasının baş müəllimi Müslümova Ofelyanın Alman dili müəllimliyi ixtisası III kurslarda “Dilçiliyə giriş” fənnindən “Morfologiya. Leksemlər və söz formaları Fleksiya. Affikslər” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.