açıq dərs

Fransız dili kafedrasının müəllimi Hüseynova Günelin Xarici dildə oxu və nitq fənnindən  Xarici dili müəllimliyi Fransız dili (Az bölməsi III) kurslarda açiq dərsi keçirildi.

Mövzu: Tahar Ben Jallin-in “L ecole perdue” əsərinin təhlili.

  • ?