ilkin müdafiə

21.05.2018 – ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakultəsinin “Leksika və Ölkəşunaslıq” kafedrasında “Xarici dilin tədrisi metodu və metodologiyası” və “Tərcümə” ixtisası magistrlarının müdafiə qabağı ilkin müdafiəsi keçirilmişdi.

Müdafiədə “Xarici dillər” fakultəsinin dekanı , dos. Ə. Əsgərov, kafedra müdiri , dos S. Kazımova və kafedranın dossenti  dos. A. Həmidov iştirak etmişdir.

Magistratura şöbəsinin tələbələri , A. Əliyeva, F. Salmanova, N. Hacıyeva ilkin müdafiədə uğurla iştirak etmiş və müdafiə zamanı verilən bütün sualları uğurla cavablandırmışlar.