Növbəti elmi şura

GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
XARİCİ DİLLƏR FAKÜLTƏSİ ELMİ ŞURASİNİN
2017/2018 TƏDRİS İLİNƏ AİD
10 SAYLİ İCLAS PROTOKOLU
22 May 2018-ci il
saat 1500
Gündəlik məsələlər
1 Yaz imtahan sessiyasına hazırlığın vəziyyəti
2 Buraxılış işlərinin müdafiəyə hazırlıq vəziyyəti
3 III kurslarda təlim-tərbiyənin vəziyyəti
4 Cari məsələlər