AÇIQ DƏRS

14.11.2018-ci il tarixdə “Leksika və ölkəşünaslıq” kafedrasının müəllimi Nəsibova Gülnarə Şaməddin qızının İngilis dili ixtisası III2 kursunda Oxu və nitq fənnindən “To sir with love” mövzusu üzrə açıq dərsi olmuşdur.