AÇIQ DƏRS

12.12.2018-ci il tarixdə “Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi”kafedrasının müəllimi B/m. Hacıyeva Səbinə Mübariz qızının İngilis dili müəllimliyi ixtisası II2 kurslarda İngilis dilinin qrammatikası fənnindən “İngilis dilində söz sırası” mövzusu üzrə açıq dərsi olmuşdur.