ELMİ ŞURA-20.12.2018


GƏNCƏ   DÖVLƏT   UNİVERSİTETİ

XARİCİ   DİLLƏR  FAKÜLTƏSİ  ELMİ ŞURASİNİN

2018/2019 TƏDRİS İLİNƏ AİD

04    SAYLİ   İCLAS PROTOKOLU

20.12.2018-ci il

saat 1400

Gündəlik məsələlər

  1. Payız imtahan sessiyasına hazırlıq
  2. Tədris ili üçün elmi-tədqiqat işlərinin AAK tələblərinə uyğunlaşdırılması
  3. Leksika və ölkəşünaslıq və Rus dili kafedralarında tədris-metodiki və elmi məqalələrin yazılması vəziyyəti (Tomsan Rocers jurnalları)
  4. İlkin xarici dilin öyrənilməsi vəziyyəti
  5. II kurslar üzrə tyutorun hesabatı
  6. Müəllim seçkisi
  7. Cari məsələlər