açıq dərs

09.04.2019-cu il tarixdə Alman dili kafedrasının baş müəllimi İbrahimova Nigarın  açıq dərsi keçirildi.

Fənn: Xarici dildə oxu və nitq

Mövzu: Sağlamlıq. Yiyəlik əvəzlikləri. Modal fellər.

İxtisas: Alman dili müəllimliyi II kurs