açıq dərs

Müəllimə:- Fransız dili kafedrasının baş müəllimi Hüseynova Zemfira Qamboy qızı

Fənn:- Nəzəri fonetika

İxtisas:- Fransız dili müəllimliyi III kurs

Mövzu:- Saitlərin fonostilistik variasiyaları