Açıq dərs

Müəllim:- Fransız dili kafedrasının müəllimi Şamilova Şahnaz

Fənn:-“Xarici dilin qrammatikası”

Mövzu:- Arzu şəklinin indiki zamanı

İxtisas:-Fransız dili müəllimliyi II kurs

İştirak etdilər: – Dos. Ə.Əsgərov,  kafedra müdiri M. Orucov, b/m Hüseynova Zemfira, f.f.d.V.İsgəndərova.