QRAMMATIKA VƏ INGILIS DILININ TƏDRISI KAFEDRASINA TƏHKIM OLUNAN MAGISTRLARIN ILKIN MÜDAFIƏSI KEÇIRILDI

21.05.2019-cu il tarixdə 2017/2018 – 2018/2019-cu tədris ilində Magistratura pilləsində Filologiya (Dilşünaslıq ingilis dili) və Xarici dil müəllimliyi (Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası ingilis dili üzrə) ixtisasında təhsil alan və Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasina təhkim olunan magistr tələbələrin Dissertasiya işi mövzularının ilkin müdafiəsi keçirildi.

Müdafiədə kafedra müdiri dos.M.Rəhimov, kafedranın dosenti R.Adilov, Alman dili kafedrasının müdiri dos.E.Atakişiyev, Fransız dili kafedrasının müdiri dos.M.Orucov, Pedaqogika və təhsilin əsasları kafedrasının müdiri dos.A.Quliyev eyni zamanda, Magistratura pilləsində Filologiya (Dilşünaslıq ingilis dili) və Xarici dil müəllimliyi (Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası ingilis dili üzrə) ixtisasında təhsil alan I kurs magistr tələbələr də iştirak etmişlər. İlkin müdafiə uğurla keçdi və müvafiq irad və təkliflər səsləndirildi.

Əyani şöbə

Tələbənin adı Mövzunun adı Rəhbər müəllim
1 Əliyeva Günay Aydın q.  Publisistik üslubda işlədilən ameri-kanizmlərin leksik semantik təhlili. dos. Mehdi Rəhimov
2 Qafarov Nurlan Zahir o.  C. Londonun əsərlərində tərz kateqoriyası  və ali nitq. dos. Rasim Adilov
3 Məmmədova Sevinc Elşad q. C. Londonun əsərlərində köməkçi modal və fel modal birləşməli formalar dos. Rasim Adilov
4 Mirzəyeva Zərnişan Taleh q.  Dildəki əsas fonoloji proseslər b/m. Səbinə Hacıyeva
5 Əsgərova Nərminə İlham q.  İngilis dilinin sintaksisi və onun  qrammatik xüsusiyyətləri b\m. Aygün Talıbova
6 Hüseynova Xavər Natiq q. Çoxzəkalılığın yeni ingilis dili kurrikyulumun strukturunda yeri b\m. Elmira Mustafayeva
7 Vəliyeva Günay Qalib q.  Müasir ingilis dilində inkarlıq kateqoriyasının ifadə yolları. b\m. Natəvan Məmmədzadə
8 Zeynalova Səbinə Zakir q. Xarici dil dərslərində yazılı nitqin tə-ləbələrdə danışıq adət və vərdişləri-nin formalaşdırılmasına təsiri imkan-ları. b\m. Zülfiyyə Qəhrəmanova

IMG_20190520_104731 IMG_20190520_111114 IMG_20190520_112034 IMG_20190520_114533 IMG_20190520_120435