Növbəti elmi şura

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

GƏNCƏ   DÖVLƏT   UNİVERSİTETİ

XARİCİ   DİLLƏR  FAKÜLTƏSİ  ELMİ ŞURASİNİN

2018/2019 TƏDRİS İLİNƏ AİD

11  SAYLİ   İCLAS PROTOKOLU

 

23.05.2019-ci il

saat 11 00

 

Gündəlik məsələlər

 

  1. Yaz imtahan sessiyasına hazırlığın vəziyyəti
  2. Buraxılış işlərinin müdafiəyə hazırlıq vəziyyəti
  3. I kurslarda təlim tərbiyənin vəziyyəti barədə tyutorun hesabatı
  4. III kurslarda təlim-tərbiyənin vəziyyəti
  5. Müəllim seçkisi
  6. Cari məsələlər