Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasının müəlllimlərinin uğurları silsiləsindən…

Qrammatika və ingilis dilinin tədisi kafedrasının əməkdaşları f.f.d. Aygün Talıbovanın “Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbi-tənqidi ədəbi proses kontekstində” və f.f.d. Elnarə Abdullayevanın “Müasir dövrdə Azərbaycan ədəbiyyatının ingilis dilinə tərcüməsi və ingilisdilli ədəbiyyatşünaslıqda tədqiq tarixi” adlı monoqrafiyaları çap olunmuşdr.

Hər iki monoqrafiyanın elmi redaktoru dos.M.Rəhimovdur.

?

?