Mühazirələr

KAFEDRALAR

Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi

I SEMESTR

Dilçiliyə giriş – M.Rəhimov IIIkurs

Ümumi Linqvistika-M Rəhimov-IV kurs

Dil- tarixi -M.Aslanova IV kurs

II SEMESTR

Leksika və Ölkəşünaslıq

I SEMESTR

Alman Dili

I semestr

Dil tarixi- Kərimova.V -IV kurs

Rus Dili
I SEMESTR
II SEMESTR
Fransız Dili
I SEMESTR
Hüseynova Zemfira
II SEMESTR
 Praktik Xarici Dillər
QEYRİ İXTİSAS FƏNNLƏRİ
 Pedaqogika- Kəmaləddin Məmmədov II kurs (Alman Rus Fransız)