Dərs cədvəli

I yarımil

C Ə D V Ə L

II yarımil

 C Ə D V Ə L