İclaslar

GƏNCƏ   DÖVLƏT   UNİVERSİTETİ

XARİCİ   DİLLƏR  FAKÜLTƏSİ  ELMİ ŞURASİNİN

2015/2016 TƏDRİS İLİNƏ AİD

08    SAYLİ   İCLAS PROTOKOLU

 

17 Mart  2016-ci il

saat 1200

 

Gündəlik məsələlər:

        Müsabiqə  komissiyasının seçkisi

            Ç ı x ı ş l a r:

 1. Fakültə dekanı dos. Əjdər Əsgərov çıxış edərək Universitet üzrə Müsabiqə Komissiyasına Fransız dili kafedrasının baş müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aygün Əliyevanın namizədliyini irəli sürdü. Onun gənc alim, prinsipial pedaqoq, yüksək intizamlı müəllim və başqa müsbət keyfiyyətlərini nəzərə alıb Müsabiqə Komissiyasına üzvlüyə layiq olmasını vurğuladı.
 2. Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının dosenti, Allahverdi Həmidov qeyd etdi ki, Aygün Əliyeva, doğrudan da saf, prinsipial insandır, gənc alimdir, tələbələrin və müəllim yoldaşlarının arasında çox böyük hörmət qazanmışdır. Mən də onun namizədliyini bəyənirəm.
 3. Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasının müdiri, dosent Mehdi Rəhimov çıxış edərək bildirdi ki, Aygün Əliyevanın ünvanına deyilən müsbət fikirlərə mən də qoşuluram. Mehdi müəllim də Aygün Əliyevanın Universitet üzrə Müsabiqə Komissiyasına fakültəmizdən üzv seçilməsini məqsədəuyğun hesab etdi.

            

           Q ə r a r:

 1. Universitet üzrə Müsabiqə Komissiyasına Fransız dili kafedrasının baş müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əliyeva Aygün İlham qızı seçilsin.
 2. Rəsmiləşdirilməsi barədə Sərəncam verməyi Universitet rektorundan xahiş edilsin.

                                           

 

                                              İclasın sədri:                         dos.Ə.Əsgərov

                                             İclasın katibi:                         Ə.Şahverdiyev

 

 

GƏNCƏ   DÖVLƏT   UNİVERSİTETİ

XARİCİ   DİLLƏR  FAKÜLTƏSİ  ELMİ ŞURASİNİN

2015/2016 TƏDRİS İLİNƏ AİD

09    SAYLİ   İCLAS PROTOKOLU

 

 

15 aprel  2016-ci il tarixdə keçiriləcəkdir.

saat 1200

 

Gündəlik məsələlər

 1. Buraxılış qruplarında yaz imtahan sessiyasına hazırlıq vəziyyəti
 2. Fakültə üzrə İxtisas dili fənlərinin tədrisi vəziyyəti
 3. Fakültə Tədris -metodiki şuranın hesabatı
 4. II kollokviumun yekunları fənlər üzrə nəticələrin vəziyyəti
 5. Müəllim seçkisi
 6. Cari məsələlər

GƏNCƏ   DÖVLƏT   UNİVERSİTETİ

XARİCİ   DİLLƏR  FAKÜLTƏSİ  ELMİ ŞURASİNİN

2015/2016 TƏDRİS İLİNƏ AİD

10    SAYLİ   İCLAS PROTOKOLU

 

31 may  2016-ci il

saat 1500

Gündəlik məsələlər

 1. Yaz imtahan sessiyasına hazırlığın vəziyyəti
 2. Buraxılış işlərinin müdafiəyə hazırlıq vəziyyəti
 3. Müəllim seçkisi
 4. Cari məsələlər

 

GƏNCƏ   DÖVLƏT   UNİVERSİTETİ

XARİCİ   DİLLƏR  FAKÜLTƏSİ  ELMİ ŞURASİNİN

2015/2016 TƏDRİS İLİNƏ AİD

  I    SAYLİ   İCLAS PROTOKOLU

30 sentyabr  2016-cı il

saat 1400

 

Gündəlik məsələlər

 1. 2015/2016 tədris dilinin yekunlarına dair hesabat və yeni tədris ilində qarşıda duran vəzifələr
 2. Kredit borclarının ödənilməsi ilə bağlı işlərin təşkili
 3. Müəllim və tədris köməkçi heyətinin iş intizamı vəziyyəti
 4. Tərbiyə işləri üzrə dekan müavinin iş planının təsdiqi
 5. Tyütorların iş planının müzakirəsi və təsdiqi
 6. Müəllim seçkisi
 7. Cari məsələlər

 

?

?

 

2 saylı iclas protokolu

28 okryabr 2016-cı il

saat 1400

 

Gündəlik məsələlər

 1. Fakültədə I kurs magistrantların dissertasiya və bakalavr mövzuları və rəhbərlərinin təsdiqi
 2. Tədris- Metodiki Şurasının işinin təşkili
 3. İxtisas fənlərinin tədrisi təşkili.
 4. Kafedralarda açıq dərslərin təşkili və qrafiklərinin müəyyənləşdirilməsi
 5. Alman dili və Fransız dili kafedralarında tədris- metodiki işlərin və elmi məqalələrin yazılması vəziyyəti
 6. İxtisaslar üzrə sərbəst işlərin mövzularının verilməsi vəziyyəti
 7. I kurs üzrə tyutorun tələbələrlə işinin təşkili
 8. Buraxılış işlərinin yazılmasına dair hesabat
 9. Müəllim seçkisi
 10. Cari məsələlər

Təqdimat:

?

?

?

?