İlyasova Dilarə Mikayil qızı

İlyasova Dilarə Mikayil qızı

İlyasova Dilarə Mikayil qızı -baş müəllim

 

İlyasova Dilarə Mikayil qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici dillər” kafedrasının baş müəllimi.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1938-ci il 29 avqustda Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1945-1955ci illərdə Gəncə şəhəri 6 saylı məktəbində təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.

Ailəlidir, beş övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

1956-1961 ci illərdə Baki şəhərində M. F. Axundov adına “Xarici dillər” institutunun “İngilis və Azerbaycan dili” ixtisasını bitirib.

2001- ci ildən 2013- cü ilin  may ayına qədər “Praktik Xarici dillər” kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

2010-2011-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsinin “Praktik Xarici dillər” kafedrasında stajçı müəllim.

2011-ci ildən  Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsinin “Praktik Xarici dillər” kafedrasında müəllim.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. Şəxs əvəzliklərinin işlənmə imkanları GDU. Elmi əsərlər məcmuəsi . Bakı, 2000.
  2. Tərcümə və onun növləri. GDU. Elmi əsərlər məcmuəsi vı. Bakı, “Nurlan”, 2003
  3. İngilis dilinin azerbaycan dili sual cümlələrində sözlərin sırası. Elmi əsərlər məcmuəsi vıı. Bakı, “Nurlan”, 2004
  4. Xarici dil dərsiklərində sinifdənxaric işlərin təşkili və aparılması.Elmi əsərlər məcmuəsi vıı. Bakı, “Nurlan” 2004
  5. Qrammatikanın ingilis dilində rolu.GDU. professor-müəllimlərin, aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu-2007 №1 Bakı , “Nurlan” 2007.