Quliyeva Tahirə Qoca qızı

Quliyeva Tahirə Qoca qızı

Quliyeva Tahirə Qoca qızı – baş müəllim

 

Quliyeva Tahirə Qoca qızı

 

Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici Dillər” kafedrasının baş müəllimi

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 01.1962-ci ildə Qazax rayonunda anadan olmuşdur.
 • 1969-cu ildə Gəncə şəhəri 1 saylı orta məktəbə daxil olmuş, 1979-cu ildə isə həmin məktəbi bitirib.
 • Ailəlidir , iki övladı var.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 1980-1985 -ci illərdə SSRI-in 50 illiyi adına Azərbaycan Pedoqoji Xarici Dillər İnstitunun “İngilis dili” ixtisasını bitirmişdir.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 03.1987 ci ildə H.Zərdabi adına KDPİ-nun “Xarici dillər” fakültəsinin “Xarici dillər” kafedrasında laborant.
 • 09.1991-ci ildə “Xarici dillər” fakültəsinin “Xarici dillər” kafedrasının stajor müəllimi
 • 1993-cü ildən həmin kafedranın tam ştat müəllimi
 • 1999-cu ildən “Praktik Xarici Dillər” kafedrasının baş müəllimi

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Dünya Bakı UNSEF tərəfindən keçirilən treyninqdə iştirakına görə Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilmiş sertifikat

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • “Önlüklərin müqayisəli tədrisi” Xaçmaz, 1990
 • “İngiliscədən Azərbaycan dilinə tərcümənin əsasları” Bakı , 1991
 • “İngilis dilinin qrammatik quruluşu” Bakı, 1993
 • “İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümənin qrammatik əsasları” Bakı, 1998
 • “İngilis dilində söz birləşmələri” Bakı, 1999
 • Xarici dil təliminin məzmunu”  Bakı, 2001
 • “Şagirdlərin şifahi nitqinin inkişaf etdirmək yolları” Bakı, 2003
 • “Şifahi nitqin yazılı nitqlə əlaqəsi və onların arasındakı fərqlər” Bakı , 2005
 • “Oxu təlimi” Baki, 2009
 • “İngilis dilində yazının növləri və onlardan istifadə qaydalari” Gəncə, 2009
 • “Fel. Felin indiki davamedici zaman forması” Gəncə, 2010
 • “Dilin öyrənilməsində sinifdənxaric oxunun rolu” Gəncə, 2013
 • “ İngilis dili rəsmi dövlət dili kimi neçə ölkədə danışılır”  Gəncə 2013
 • “ İngilis dili frazeologizmlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi” Gəncə, 2014
 • “Xarici dillərin tədris metodikası , fənnin obyekt, predmet və tədqiqat metodları” Gəncə 2015
 • “Leksik çalışmaların növləri” Gəncə 2015
 • “ Teaching, Hearing and Speaking” Telavi,  2015