Orucova Mehriban Cabit qızı

Orucova Mehriban Cabit qızı

Orucova Mehriban Cabit qızı baş müəllim

Orucova Mehriban Cabit qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici Dillər”

kafedrasının baş

müəllimi.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1980-ci il 30 martda Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1987- 1997-ci illərdə Gəncə şəhəri İsmət Qayıbov adına 1 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir,iki övladı var.

 

TƏHSİLİ, ELMİ  DƏRƏCƏSİ  VƏ  ELMİ ADI

 • 1999-2004-cü illərdə Gürcüstan  Dövlət Universitetinin  “İngilis dili və ədəbiyyat müəllimi” istiqaməti üzrə tam təhsil almışdır.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2003-2008-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin  “Dillər” kafedrasında  lobarant
 • 2008-2015-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik  Xarici Dillər” kafedrasında  müəllim.
 • 2015-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “ Xarici dillər” fakültəsinin

“Praktik  Xarici dillər”  kafedrasında baş müəllim.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Yoxdur.

 

BEYNƏLXALQ  SEMİNAR, SİMPOZİUM  VƏ  KONFRANSLARDA İŞTİRAKI.

Yoxdur.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • İngilis və Azərbaycan dili sual cümlələrində sözlərin sırası. GDU . Elmi əsərlər məcmuəsi. Bakı 2004.
 • İngilis və Azərbaycan dili nəqli cümlələrində sözlərin sırası. GDU. Elmi Xəbərlər. Bakı 2005,
 • İngilis və Azərbaycan  dili əmr cümlələrində sözlərin sırası. AMEA-nın Gəncə Regional Elmi Mərkəz. Gəncə 2005.
 • Methods of teaching English. GDU. Elmi Xəbərlər . Gəncə 2012
 • The importance of grammar  in learning a foreign language. GDU. Elmi Xəbərlər. Gəncə 2012.
 • Planing in foreign language teaching. GDU. Elmi Xəbəelər. Gəncə 2014.
 • Teaching hearing and speaking. Телавский Государственный Университет им. Якова  Гогебашвили. Сборник научных трудов. Тбилиси, 2015.

 

KİTABLAR

 • “English” İxtisası ingilis dili olmayan  I-II kurslar üçün dərs vəsaiti.