Əliyeva Nəsibə İslam qızı

Əliyeva Nəsibə İslam qızı

Əliyeva Nəsibə İslam qızı –  müəllim

Əliyeva Nəsibə İslam qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici Dillər” kafedrasının  müəllimi.

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1963-cü il 26 dekabr Goranboy rayonu Ağamalıoğlu kəndində anadan olub.

1971-ci ildə Goranboy rayonunun Ağamalıoğlu kəndində 1-ci sinifə gedib.10 illik təhsil almış həmin məktəbi 1981-ci ildə bitirmişdir.

Ailəlidir.1 övladı var.

Təhsili ,elmi dərəcəsi və elmi adı.

1983-1988-ci illlərdə Bakı şəhərində SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedoqoji Xarici Dillər İnstitunun ( indiki Dillər Universiteti)ingilis dili fakültəsini bitirmişdir. İxtisası ingilis-fransız dili müəllimidir.

Əmək fəaliyyəti.

1988-2014-cü illərdə orta məktəbdə müəllim işləmişdir. Eyni zamanda 1996-1998-ci illərdə “Coran-Cotton” firmasında tərcüməçi işləmişdir. Xarici firmada işlədiyinə görə “Recommendation letter” sənədi vardır.

01.10.2014-cü ildən Gənc Dövlət Universitetinin Praktik Xarici Dillər kafedrasında müəllim işləyir.

Seçilmiş əsərləri.

  1. Helpful ideas for teaching English to young learners.
  2. English clubs.