Əfəndiyeva Aytən Üzeyir qızı

Əfəndiyeva Aytən Üzeyir qızı

Əfəndiyeva Aytən Üzeyir qızı – müəllim

Əfəndiyeva Aytən Üzeyir qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin Praktik  Xarici Dillər kafedrasının müəllimi.

QISA BİQRAFIQ MƏLUMAT

1983-cü il 16 sentyabrda Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1990- 2000-ci illərdə Gəncə şəhəri 6 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.

Ailəlidir, 3 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

2000-2004-cü illərdə Gəncə şəhərində Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin Xarici Dil (İngilis Dili) istiqaməti üzrə bakalavr dərəcəsini fərqlənmə  diplomu ilə bitirmişdir.

2004-2007 –ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Tərcümə Nəzəriyyəsi və Dillərarası Əlaqə istiqaməti üzrə magistr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2005-2014-cü ilin oktyabr ayınadək Gəncə Humanitar Kollecində xarici dil (ingilis dili) müəllimi vəzifəsində işləmişdir.

2014-cü ilin oktyabr ayından Gəncə Dövlət Universitetinin Praktik Xarici Dillər kafedrasında müəllim işləyir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

İngilis dilinin tədrisinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması yollarına dair.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Heydər Əlrza oğlu Əliyevin anadan olmasının 78-ci ildönümünə həsr edilmiş tələbə elmi –tədqiqat işlərinin Ümumrespublika konfransı, 2001-ci il

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. İnkar söz və əvəzliklərin fərqli və oxşar cəhətləri GDU, Elmi Xəbərlər 2016
  2. “Do and make” fellərinin işlənmə xüsusiyyətləri GDU, Elmi Xəbərlər 2016