Kazımova Sevda Aqil qızı

Kazımova Sevda Aqil qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasının  müdiri, dosent Kazımova Sevda Aqil qızı

 

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1965-ci il 12 iyun tarixində Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1972-ci ildə orta məktəbi qızıl medalla bitirmişdir.
 • Ailəlidir, üç övladı var.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 1982-1987-ci illərdə SSRİ-n 50 illiyi adına APXDİ ingilis və fransız dilləri müəllimliyi ixtisasını bitirdikdən sonra Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında öz pedaqoji fəaliyyətini davam etdirmişdir.
 • 2005-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetində müəllim, 2007-ci ildən hal-hazıra kimi “Leksika və ölkəşünaslıq” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.
 • filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 2012-ci ilin sentyabr ayında Bakı Slavyan Universitetində “Azərbaycan dilində ingilisdilli sözlərin unifikasiyası” adlı dissertasiya işini uğurla müdafiə etmişdir və 2013-cü ilin aprel  ayında Filologiya üzrə Fəlsəfə doktoru elmi adını almışdır. 2014-cü il yanvar ayının 9-da kafedranın  dosent əvəzi vəzifəsinə seçilmişdir. Elə həmin il yanvarın 10-da kafedra müdiri seçilmişdir. 2015-ci il oktyabr ayının 29-u dosent elmi adını almışdır.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsində “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasında baş müəllim və 2007-ci ildən hal-hazıra kimi “Leksika və ölkəşünaslıq” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. “Azərbaycan dilində ingilisdilli sözlərin sonunun fonetik və orfoqrafik unifikasiyası” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri № 8.Elm və təhsil-2010, səh.300-306
 2. “İngilisdilli sözlərin mətbuatda işlədilməsində unifikasiya problemi”. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri № 9.Elm və təhsil-2010,– səh.161-167 .
 3. “Azərbaycan dilində ingilisdilli qoşasamitli sözlərin unifikasiyası Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri № 10.Elm və təhsil-2010, –səh.194-201
 4. “Azərbaycan dilində ingilisdilli sonşəkilçili sözlərin unifikasiyası” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri № 14.Elm və təhsil-2010,səh.132-138-
 5. ”Fonetik unifikasiyada transkripsiya və transliterasiyanın rolu Respublikası Təhsil Mərkəzi. GDU-Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi xəbərlər-2011.Fundamental humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə-2011-səh 140-146.”
 6. Унификация сложносоставных слов в азербайджанском языке-“Xarici dillərin öyrənilməsi və inkişafı problemləri”-mövzusuna həsr olunmuş elmi-praktik konfransı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Gəncə Dövlət Universiteti, səh.51-55
 7. English relative clauses Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri № 9.Elm və təhsil-Bakı2012,səh.30-34.
 8. The Historical Development of English Compounds Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti Elmi xəbərlər-2012. Fundamental humanitar və təbiət elmləri seriyası№3 Gəncə-2012 , səh-166-171
 9. Этимология Английских слов Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti Elmi xəbərlər-2013. Nəşrə hazırlanır
 10. Перeвод Юридических Текстов Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri №7. Elm və təhsil-Bakı, 2013, səh.38-42.
 11. Некоторые заметки об истории синхронного перевода Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri №8. Elm və təhsil-Bakı, 2013
 12. Heydər Əliyev və Dövlət gənclər siyasəti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Gəncə Dövlət Universiteti“ Heydər Əliyev Müstəqil Azərbaycan Dövlətinin Qurucusu və Memarıdır”-Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans. 6-7 may 2013-cü il. II hissə Gəncə-2013. Səh. 88-95
 13. TRANSLATİON OF ENGLİSH TEXTS OF PRESS – Dərs vəsaitiAzərbaycan  Respublikası Təhsil Nazirinin  01.2014-cü il  tarixli  78 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdi
 14. Olkə ədəbiyyatı– fənn   proqramı Azərbaycan  Respublikası Təhsil  Nazirinin  01.2014-cü il tarixli – 78 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir
 15. Bədii tərcümə– fənn proqramı – Proqram   Azərbaycan  Respublikası Təhsil              Nazirinin 29.01.2014-cü   tarixli 78 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir