İbrahimov Müzəffər İsa oğlu

İbrahimov Müzəfər İsa oğlu

İbrahimov Müzəffər İsa oğlu

Gəncə Dövlət Universitetinin “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasının baş müəllimi

 

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 28.10.1951 tarixində Gədəbəy rayonunun Böyük Qaramurad kəndində anadan olmuşdur.
  • 1959-69-cu illərdə Böyük Qaramurad kənd orta məktəbini bitirmişdir.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

  • 1974- cü ildə SSRİ-nin 50 i/ Azər.Peda.Xar/D. İnstitutunu İngilis dili müəllimliyi ixtisası üzrə bitirmişdir.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 2001-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsində işləyir. 2005-ci ildən hal-hazıradək “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

 

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  • History of translation theory: historical view on the issue; Filologiya məsələləri, «Elm və təhsil», №9, Bakı-2014

Translation ambiguity: the use parallel language corpora; Gəncə Dövlət Universiteti Elmi xəbərlər jurnalı, №9, Gəncə-2014