İsmayılova Gülnur Nurəddin qızı

İsmayilova Gülnur Nürəddin qızı

İsmayılova Gülnur Nurəddin qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasının baş müəllimi

 

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1981-ci il 13 avqust tarixində Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1988- ildə Gəncə şəhəri 30 saylı orta məktəbdə 1994cü ildən 10 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 1998-2002-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetində “Xarici dil (İngilis dili)” ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır.
 • 2002-2004-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində “Dilşünaslıq” istiqaməti üzrə magistr təhsili almış və təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1 dekabr 2014-cü ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin “Dil nəzəriyyəsi” ixtisası üzrə dissertant qəbul olunmuşdur.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2002-2011-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Nitq praktikası və Ölkəşünaslıq“ kafedrasında baş müəllim
 • 2011-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsində “Leksika və Ölkəşünaslıq”kafedrasında baş müəllim

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, tərcümə və linqvistika

 

BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SƏVİYYƏLİ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Testing Language skills:Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Gəncə filialı.Elmi məqalələr toplusu.Gəncə.2009,№5,səh.110-113
 • The eighteenth century; GDU, Elmi xəbərlər.Fundamental humanitar və təbiət elmləri seriyası№2 Gəncə, 2010.səh.160-163
 • Romanticism and Washington Irving; GDU.Elmi xəbərlər.Fundamental humanitar və təbiət elmləri seriyası. – №2. Gəncə, 2010.səh.173-176
 • Semantic change:Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetini – №3. Bakı, 2014.səh.152-155
 • Geoffrey Chauser; GDU. – №3, Bakı, 2014.səh.137-140

Müasir dilçiliyin elmi apparatına dair.Bakı Avrasiya Universiteti №8.2015.səh 139-143