Hacıyeva Urqiyə Fərhad qızı

Hacıyeva Urqiyə Fərhad qızı

Hacıyeva Urqiyə Fərhad qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasının müəllimi

 

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 1991-ci il 26 yanvar tarixində Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
  • 1996-2007-ci illərdə Gəncə şəhəri 27 saylı fizika, riyaziyyat və ingilis dili təmayüllü liseydə təhsil almış və həmin liseyi bitirmişdir.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

  • 2007-2011-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetində “Xarici dil (İngilis dili)” ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır. Ali təhsili fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
  • 2011-2013-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində “Dilşünaslıq” istiqaməti üzrə magistr təhsili almış və təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 2014-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsində “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasında müəllim

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

  • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, tərcümə və linqvistika

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  • Problems in Translation; AMEA Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri – №9, «Elm və Təhsil», Bakı, 2015