Hüseynova Ayşən Mahir qızı

 

Безымянный

Hüseynova Ayşən Mahir qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasının müəllimi

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 1991-ci il 12 fevral tarixində Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
  • 1997-2008-ci illərdə Gəncə şəhəri 16 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
  • Subaydır.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

  • 2008-2012-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində “Xarici dil (İngilis dili)” ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır.
  • 2012-2015-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetində “Dilşünaslıq” istiqaməti üzrə magistr təhsili almış və təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
  • 09.2015 ci il tarixli,285 saylı sərəncamına uyğun olaraq Fəlsəfə doktoru Proqramı üzrə 5704.01 “Dil nəzəriyyəsi “ üzrə Gəncə Dövlət Universitetinin dissertantıdır.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 2015-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsinin “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasında müəllim

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

  • Dil nəzəriyyəsi, linqvistika, tərcümə

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Metroloji Terminlərin Struktur Xüsusiyyətləri; ADU, Elmi xəbərlər – №3.Bakı, 2014

Metroloji Terminlərdə Çoxmənalılıq Xüsusiyyəti; ADU, Dil və Ədəbiyyat- №2 Bakı, 2014

The Classifacation of synonyms ; GDU, Elmi xəbərlər – №3.Gəncə, 2016