WhatsApp Image 2018-12-21 at 16.06.32 (1)

AÇIQ DƏRS

21.12.2018-ci il tarixdə “Leksika və ölkəşünaslıq” kafedrasının müəllimi İsayeva Kəmalə Ramiz qızının İngilis dili ixtisası I kursunda(rus bölməsi) Xarici dildə oxu və nitq fənnindən “Hündür ağaclar altında” mövzusu üzrə açıq dərsi olmuşdur.

Davamı

WhatsApp Image 2018-12-21 at 16.06.05 (1)

AÇIQ DƏRS

21.12.2018-ci il tarixdə “Fransız dili” kafedrasının müəllimi B/m. Alloahverdiyeva Roma Vəli qızının Fransız dili müəllimliyi ixtisası II kursunda Qrammatika fənnindən “Bitməmiş keçmiş zaman” mövzusu üzrə açıq dərsi olmuşdur.

Davamı

WhatsApp Image 2018-12-20 at 17.33.48 (1)

ELMİ ŞURA-20.12.2018

GƏNCƏ   DÖVLƏT   UNİVERSİTETİ XARİCİ   DİLLƏR  FAKÜLTƏSİ  ELMİ ŞURASİNİN 2018/2019 TƏDRİS İLİNƏ AİD 04    SAYLİ   İCLAS PROTOKOLU 20.12.2018-ci il saat 1400 Gündəlik məsələlər Payız imtahan sessiyasına hazırlıq Tədris ili üçün elmi-tədqiqat işlərinin AAK tələblərinə uyğunlaşdırılması Leksika və ölkəşünaslıq və Rus dili kafedralarında tədris-metodiki və elmi məqalələrin yazılması vəziyyəti (Tomsan Rocers jurnalları) İlkin xarici dilin öyrənilməsi vəziyyəti […]

Davamı

WhatsApp Image 2018-12-20 at 17.35.02

AÇIQ DƏRS

20.12.2018-ci il tarixdə “Fransız dili” kafedrasının müəllimi B/m. Orucova Ruqiyyə Namizəd qızının Fransız dili müəllimliyi ixtisası I kursunda Qrammatika fənnindən “Qayıdış əvəzlikləri” mövzusu üzrə açıq dərsi olmuşdur.

Davamı

WhatsApp Image 2018-12-19 at 18.24.53

AÇIQ DƏRS

19.12.2018-ci il tarixdə “Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi”kafedrasının müəllimi Cəlilova Türkan Müzadil qızının İngilis dili müəllimliyi ixtisası II-1 kurslarda İngilis dilinin qrammatikası və tədrisi fənnindən “cümlənin sonunda gələn müəllif sözlərin melodiyası” mövzusu üzrə açıq dərsi olmuşdur.

Davamı

WhatsApp Image 2018-12-18 at 16.26.07

AÇIQ DƏRS

18.12.2018-ci il tarixdə “Alman dili”kafedrasının müəllimi B/m. Kərimova Vüsalə Ədalət qızının Alman dili müəllimliyi ixtisası I kurslarda  Qrammatika fənnindən “İsimlərin cəminin düzəldilməsi” mövzusu üzrə açıq dərsi olmuşdur.  

Davamı

WhatsApp Image 2018-12-14 at 16.05.31

AÇIQ DƏRS

15.12.2018-ci il tarixdə Rus dili kafedrasının müəllimi Dos. Ələkbərova Kubra İsmayıl qızının Rus dili ixtisası III kurslarda Ölkəşünaslıq fənnindən “Государственный символы России. Религия ” mövzusu üzrə açıq dərsi olmuşdur.

Davamı

WhatsApp Image 2018-12-12 at 15.11.31

AÇIQ DƏRS

12.12.2018-ci il tarixdə “Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi”kafedrasının müəllimi B/m. Hacıyeva Səbinə Mübariz qızının İngilis dili müəllimliyi ixtisası II2 kurslarda İngilis dilinin qrammatikası fənnindən “İngilis dilində söz sırası” mövzusu üzrə açıq dərsi olmuşdur.

Davamı